Als je begrijpt wat ik bedoel!

Hoe kan ik mijn collega vertellen wat me stoort aan onze samenwerking, zonder deze te verpesten?

De meeste zorgprofessionals zijn gericht op harmonieuze samenwerking. Met als gevolg dat je wordt uitgedaagd als deze voor jou niet prettig verloopt.
Op het moment dat er zich iets voor doet in de samenwerking ontstaat er bij veel zorgprofessionals een intern conflict.
6 tips om je boodschap goed over te laten komen.

In de training zit Simone. Ze vertelt over een collega waarmee de samenwerking moeizaam verloopt. Simone voelt zich door het gedrag van de collega in een ondergeschikte rol geduwd. Simone: ‘Ik ben gediplomeerd en ik werk sinds een jaar op deze afdeling, maar bij die ene collega voel ik me net een klein kind. Zij werkt er al 15 jaar. Ze is heel aardig maar ook enorm irritant omdat ze me blijft vertellen wat ik moet doen. Ze moet toch inmiddels wel weten dat ik er al een jaar werk en dat ik weet wat ik doe. Maar ja, volgens mij kan ze moeilijk met kritiek omgaan, en ik merk dat ze niet zo goed luistert als je probeert haar ergens op aan te spreken. We werken al een jaar op deze manier, ik vind het gek als ik ineens ga zeggen dat ik het zo niet prettig vind. Bovendien kan ze behoorlijk pittig reageren en ik moet wel met haar blijven samenwerken. Ik ben bang dat ik onze relatie verstoor als ik haar vertel waar ik me aan erger.

Simone’s gedachten wisselen elkaar in snel tempo af. De collega is meer ervaren en heeft meer autoriteit. Maar de werkrelatie wordt ongelijkwaardig omdat ze Simone alsmaar vertelt wat zij moet doen. Simone heeft veel ontzag voor de jarenlange ervaring van de ander. Neemt niet weg dat ze wel voor vol wil worden aangezien. En Simone is bang voor de reactie van de collega, waardoor ze tot nog toe haar ergernis niet heeft durven laten zien.

We besluiten een feedbackgesprek te oefenen. Simone zegt: ‘Ik zal wel moeten want inmiddels lig ik ’s nachts te piekeren als ik weet dat ik de volgende dag met haar moet werken. Het staat mijn functioneren echt in de weg. Ik merk ook dat ik haar te kort doe, ik krijg een hekel aan haar terwijl ze echt wel heel aardig is.’

Simone knoopt een gesprek aan met de actrice die de collega speelt, en probeert haar voorzichtig te vertellen dat ze last heeft van diens gedrag. Simone is duidelijk bang om de gevoelens van de ander te kwetsen; ze gebruikt veel verkleinwoorden en te lange zinnen. Ik zie het effect bij de actrice. Die verliest de aandacht. Terwijl Simone heel hard aan het werk is, zit de actrice te gapen en kijkt om zich heen. Simone stopt het spel: ‘Dit doet ze in het echt ook. Het heeft toch geen zin zo. Ik heb wel vaker geprobeerd om met haar te praten maar ze luistert gewoon niet’

Ik vraag aan de actrice waarom zij haar aandacht verloor. De actrice zegt: ‘Ik snapte helemaal niet wat je me wilde zeggen, ik dwaalde af. Het was me ook helemaal niet duidelijk dat je probeerde om mij iets te vertellen over mijn gedrag. Ik vond dat je zat te zeuren om niks’

Juist omdat Simone probeerde de gevoelens van de ander te sparen werd ze onduidelijk en kwam de boodschap niet over. De ander ergerde zich zelfs.

6 TIPS

Als je iemand wilt aanspreken op dingen in diens gedrag waar je je aan ergert, dan is het belangrijk dat je duidelijk bent. 6 tips die je helpen om je boodschap duidelijk over te brengen:

Begin met te vertellen waar je het over wilt hebben. (Ik wil het met jou over onze samenwerking hebben)
Gebruik korte zinnen. Laat af en toe een stilte vallen zodat de ander ruimte krijgt om te reageren.
Vermijd voorzichtige woorden zoals: eigenlijk, een beetje, misschien. Ze voegen niks toe.
Spreek vanuit jezelf.
Stel vragen ter verduidelijking, als je de ander niet begrijpt
Check of jij voor de ander duidelijk bent.
Zie het gesprek als een dialoog, in plaats van een discussie waarbij je probeert je gelijk te krijgen of je gram te halen.

Met feedback help je elkaar om betere professionals te worden. Dit komt de samenwerking altijd ten goede.

Simone begon het gesprek opnieuw. Dit keer legde ze uit wat ze wilde bespreken en wat haar dwars zat. Ik zag dat de actrice zorgvuldig luisterde. Ze begreep precies wat Simone bedoelde.

Margreet

SHARE