Teamcoaching‘Alone we can do so little
Together we can do so much’


- Helen Keller -Waarom bestaat er een training teamcoaching in zorg?

Medische kennis en kunde ontwikkelt zich snel. Het is normaal om je vaardigheden up to date te houden. Samenwerken vraagt ook om vaardigheden: goede communicatie, omgaan met verwachtingen, feedback kunnen geven en kunnen ontvangen. Met teamcoaching in de zorg word je een betere zorgprofessional en dat komt weer ten goede aan de kwaliteit van het team.

In elk team ontstaan patronen waar je als team aan gewend bent maar die niet altijd effectief zijn. Als ik met je team werk gaan we aan de slag met die ineffectieve patronen. We zetten ze om in nieuw teamgedrag zodat de samenwerking soepeler verloopt.
Je ontwikkelt je team en wordt samen beter in je vak.

Dit is wat je met de training Teamcoaching in de Zorg bereikt:

  • Een gezonde aanspreekcultuur (feedback geven en ontvangen als normaal onderdeel van het werk)
  • Een eigen team visie op zorg en samenwerking (met daaraan gekoppeld concrete afspraken hoe dat er in de praktijk uit ziet)
  • Teambuilding. Elkaar op een andere manier ontmoeten, beter leren kennen, plezier maken
  • De teamaanpak voor het omgaan met hoge werkdruk
  • Het effectief gebruik maken van elkaars kwaliteiten

Het resultaat?

  • Lekker werken
  • Een open cultuur
  • Collega’s die elkaar steunen
  • Een team dat goed draait

Herken je dit?

Teamleden vinden het moeilijk om elkaar aan te spreken, ze willen de sfeer niet in gevaar brengen

Je zou een eigen teamvisie op zorg en samenwerken willen ontwikkelen, je weet alleen niet hoe je dit met een groot team voor elkaar krijgt

Je wilt de persoonlijke kwaliteiten in je team meer benutten

Er is gedoe in het team, en je wilt dit aanpakken

We hebben met Margreet twee sessies met het team gehad.

Het was een echte eyeopener. Een stukje bewustwording over de teamcultuur, de sfeer en hoe wij als team ten opzichte van elkaar staan.

Uit het team kwamen heel positieve reacties.

 

Annemieke Weulink, teamoudste

Na een lastige periode werd het tijd om te gaan bouwen aan de teamcultuur. We hebben Margreet gevraagd vanwege haar bekendheid met de eerstelijnszorg. Ze spreekt de taal en begrijpt wat zich afspeelt binnen een groep zorgprofessionals.
Ze gaf de groep door de toepasselijke werkvormen, acteren en regietheater inzicht in de eigen teamcultuur en hoe je die kunt verbeteren. De reactie van de assistenten was heel positief. De samenwerking met Margreet is heel prettig. Ze voelt goed aan waar de groep behoefte aan heeft.

Renate Scheffer | Interim Manager Huisartsenpost Zoetermeer

Neem vrijblijvend contact met me op, dan bespreken we de situatie van je team en waar je met je team aan wil werken.

Contact