De echte reden dat je teamleden nooit feedback geven

Feedback, ik heb het er vaak over in mijn blogs. Ik ben er een voorstander van. Ik vind feedback een onmisbaar onderdeel voor een goed draaiend team. En ik ben niet de enige. Typ feedback in als zoekterm en je struikelt over de toepassingen, de uitleg, de stappen en de do’s en don’ts.

Alleen wordt feedback mondjesmaat en vaak slecht ingezet in teamwork. Veel teamleiders die ik hierover spreek verzuchten dat het echt een probleem is. Feedback is belangrijk, maar waarom wordt het dan niet of nauwelijks ingezet?

De smoesjes
Bijna iedereen wil wel feedback geven en bijna niemand doet het. Hiervoor worden allerlei redenen gegeven:

Het is niet het moment
Ik moet nog wel met deze collega verder
Het verpest misschien wel de sfeer in het team
Het verpest misschien wel de werkrelatie
De ander zou mij wel eens op mijn fouten kunnen wijzen
Ik ga mijn collega’s niet lastig vallen hoor

Bovenstaande redenen zijn, eerlijk gezegd, smoesjes om feedback uit de weg te gaan. Ze hebben een ding met elkaar gemeen. Het gaat allemaal over angst. Angst voor verlies van een prettige sfeer, angst voor verlies van de relatie, angst voor confrontatie, angst om zelf kritiek te krijgen… Ik kan me bij deze angst wel iets voorstellen, ik heb er zelf ook wel eens voor gekozen om, uit angst, geen feedback te geven. Het maar zo te laten. Me er overheen te zetten. Met het gevolg dat ik me blijvend onprettig voelde over de situatie, of de samenwerking.

Alle smoesjes kunnen we omdenken in redenen om wel feedback te gebruiken:

Er is altijd een geschikt moment te vinden
Ik zorg dat ik op een prettige wijze verder kan met deze collega
De sfeer blijft goed omdat we het goed gaan uitspreken
Dit zal onze werkrelatie versterken omdat we elkaar straks beter begrijpen
Als de ander feedback voor mij heeft, zal mij dit helpen om een betere professional te worden

En ik denk dat iedereen dit ook wel weet. Maar tussen iets weten en iets doen zit een verschil. Dus wat is de echte reden dat we, ondanks de wetenschap dat feedback krachtig en effectief is, dit toch niet inzetten?

De échte reden.
Om feedback goed in te kunnen zetten is een basisvoorwaarde nodig: veiligheid.
Alleen als je je veilig genoeg voelt zul je feedback, zonder angst, kunnen toepassen. Veiligheid in een team zorgt ervoor dat je je geen zorgen maakt of je collega na de feedback niet achter je rug gaat klagen of roddelen. In een veilig team hoef je je geen zorgen te maken of je na de feedback nog wel een nachtdienst kunt doen, met die collega. Je hoeft je geen zorgen te maken of je jaargesprek nog wel goed zal verlopen. In veilige teams is feedback vanzelfsprekend en draagt het bij aan de professionele groei van zowel het team als de teamleden. In veilige teams wordt feedback en degene die het gebruikt op waarde geschat.

Veiligheid voor alles
Veiligheid is een thema in teamwork, alleen is bijna niemand zich ervan bewust dat het team eigenlijk niet veilig is. De meeste mensen die ik vraag of hun team veilig is, denken van wel. Op de vraag waar dit aan te merken is zegt men: ‘Er wordt niet gepest, men is vriendelijk voor elkaar, het is gezellig’.
Maar dat betekent niet automatisch dat het een veilig team is. Hoe weet je nu of je team veilig is? Beantwoord de volgende vragen met ja of nee.

In mijn team praat men niet over elkaar, maar met elkaar
In mijn team lost men onderlinge problemen altijd met elkaar op, zonder dat de leidinggevende erbij betrokken hoeft te worden
In mijn team hoort iedereen er bij
In mijn team houdt men zich aan de gemaakte afspraken
In mijn team spreekt men zich uit tijdens overlegmomenten en niet in de wandelgangen
In mijn team wordt ieders inbreng gewaardeerd
In mijn team wordt niet geroddeld
Heb je alle antwoorden met ja kunnen beantwoorden? Gefeliciteerd. Je werkt in een veilig team. Wanneer je 3 of meerdere keren nee hebt geantwoord, dan is het goed om met je teamleden eens te kijken naar het gebruik van feedback en de reden dat dit wel/niet wordt ingezet. En je met elkaar af te vragen of iedereen zich voldoende veilig voelt binnen het team.

Vergrootglas
Nu leg ik wel het vergrootglas op het thema veiligheid en daar is natuurlijk enige nuance in aan te brengen. Neemt niet weg dat het interessant is om eens in je team rondvraag te doen naar de reden dat men feedback niet inzet.

TIP! vermijd de waaromvraag! Een ‘waaromvraag’ levert eerder weerstand op dan een eerlijk antwoord: Wat is de reden dat je te laat bent? versus: Waarom ben jij te laat?)
Dus vraag je teamleden eens naar de reden dat men feedback niet inzet. En vraag daarna door: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat feedback wel ingezet wordt? Wat hebben we hiervoor nodig?
Op die manier kun je feedback, of het gebrek eraan, bespreekbaar maken in je team. En kun je samen naar een oplossing zoeken, zodat je met elkaar werkt aan het verbeteren van een professioneel werkklimaat. Waar het overigens ook heel gezellig kan zijn.

En nu?

Levert dit artikel je vragen op over je team? Zou je meer inzichten willen in wat jouw team nodig heeft om voldoende veiligheid te hebben om feedback effectief in te zetten?
Vraag dan de gratis teamdiagnose aan. In een telefoongesprek van 30 minuten kijken we samen naar de uitdagingen in je team en ontdek je wat er nodig is om uit te groeien naar een professioneel team, met feedback en ontwikkeling.