Waarom jij je druk maakt over dingen waar een ander niet van wakker ligt

Je kent het wel. Jij maakt je ergens heel druk om en een ander is de rust zelve. Of andersom. Iemand loopt zich op te winden en jij vraagt je oprecht af waarom. Waarom jij je druk maakt en een ander niet, heeft alles te maken met je overtuigingen in relatie tot datgene waar je je druk over maakt.

Belemmerend of helpend
Overtuigingen zijn die gedachten en ideeën die veelal je gedrag sturen. De overtuiging dat je altijd aardig moet zijn, maakt dat je je aardig en vriendelijk gedraagt. De overtuiging dat je geen fouten mag maken, zorgt dat je perfectionistisch gedrag laat zien.
Overtuigingen kunnen belemmerend zijn, maar ook helpend. En heel veel overtuigingen vinden hun oorsprong in je jeugd. Vaak zijn het die dingen die je ouders tegen je zeiden toen je klein was: “Altijd goed je best doen hoor” Ook al is het met de beste bedoelingen gezegd, overtuigingen hebben invloed op je gedrag. Het is aan jou hoeveel waarde je de overtuiging toekent, oftewel: geloof je het of niet?

Angst speelt ook mee
Ook emoties hebben grote invloed op je overtuigingen. Gaat een overtuiging gepaard met angst, dan werkt het meestal belemmerend op je gedrag. ‘Ik moet altijd aardig zijn’. Deze overtuiging in combinatie met de angst er niet helemaal bij te horen, zorgt dat je wel uitkijkt om je boosheid te uiten terwijl dat misschien wel heel terecht is. En ondanks dat je zelf ook wel weet dat dit een irreële angst is, is het vaak wel een sturende kracht voor je gedrag.

Overtuigingen zijn persoonlijk
Iedereen heeft zo zijn persoonlijke overtuigingen, normen en waarden. Dat maakt dat de een zich druk maakt om dingen waar de ander niet van wakker zal liggen. Lastig? Ja soms kan dat lastig zijn. Maar het geeft ook sjeu aan samenwerking. Je kunt van een ander veel leren en de ander kan veel leren van jou. Het loont de moeite om je eigen overtuigingen goed te leren kennen. Niet om een perfecte mens te worden, maar om meer mildheid voor jezelf te creëren.

Want mildheid is het medicijn om ontspanning te creëren wanneer je je weer eens erg druk maakt. Mildheid voor jezelf, en voor de ander.

Drie tips om je overtuigingen te herwaarderen
Je eigen overtuigingen kennen en deze, wanneer ze je belemmeren, herwaarderen helpt je om meer regie te pakken en minder stressgevoelig te zijn. En het goede nieuws is: dit kun je leren. Bijvoorbeeld door een belemmerende overtuiging te vervangen door een overtuiging die je helpt en rust geeft.
‘Ik moet aardig zijn’, wordt bijvoorbeeld: ‘Ik ben aardig voor anderen en ook voor mijzelf’.

Deze drie tips kunnen je helpen om je overtuiging te herwaarderen:

1. Is het waar? Check je gedachten bij je collega’s. Klopt het? Vaak merk je dat je collega’s het heel anders opvatten dan jij, dat geeft meteen rust.

2. Stop met de emotie te voeden. Overtuigingen die belemmerend werken gaan vaak gepaard met een emotie, meestal angst. Door niet in die emotie te gaan, geef je minder kracht aan de overtuiging.

3. Vraag hulp. Benoem dat je je druk maakt over iets. Dat je zorgen hebt of een angst hebt.

Hoe beter je je eigen overtuigingen kent, hoe meer jij de regie hebt.
Het is niet altijd leuk om je eigen overtuigingen te bekijken, zeker niet om ze te benoemen. (leren doet een beetje zeer) Maar het gaat je meer regie opleveren en dat is zeker de moeite waard. Meer regie zorgt voor minder stress of spanning. De methode van het Tijdsurfen leert je met mildheid naar je eigen overtuigingen te kijken en hoe je deze kunt omzetten in helpende overtuigingen, zodat het een kracht wordt in plaats van een belemmering.