Over elkaar praten, typisch vrouwendingetje?

Ik werk met een leuk en professioneel team en toch wordt er nog altijd over elkaar gepraat, hoe kan dat?

Tegenover me zit een leidinggevende waar ik vaker mee werk. Ze vertelt over de uitkomst van een medewerkers enquête. Het blijkt dat veel teamleden hebben aangegeven last te hebben van het praten over elkaar. De leidinggevende zegt: ‘Ik begrijp het niet hoor, het is zo’n leuk team met allemaal hele goede verpleegkundigen. Als er iets is met iemand staat het hele team klaar om te helpen, en toch wordt er veel over elkaar gepraat, hoe kan dat nou?”

Voor ik iets kan zeggen zucht ze en concludeert: ‘Tja, zet een groep vrouwen bij elkaar en je krijgt vanzelf gedoe’

En zij is de enige niet die deze conclusie trekt. De meeste teams waar ik mee werk bestaan voor 95% uit vrouwen. Negen van de tien keer komt deze opmerking voor in een gesprek over klagen, mopperen en roddelen in teams.
Maar wat is de reden dat vrouwen over- en niet met elkaar te praten?

1.Vrouwen vinden een goede relatie erg belangrijk
Vrouwen zijn verbinders bij uitstek. Je wilt prettig kunnen samenwerken. Je vindt het belangrijk om een goede verstandhouding te hebben met je collega’s. Stel dat je je collega aanspreekt over iets waar jij je aan stoort en zij pakt dit niet goed op. Dan maak je je zorgen over wat voor effect dit heeft op jullie verstandhouding en samenwerking. Ik heb er ook wel eens voor gekozen om iets niet te zeggen omdat ik wist dat ik de week daarna met die collega nachtdienst had. Het werkt wel zo prettig met iemand die niet boos op je is. Maar ja, als iets je dwars zit moet je het wel kwijt toch?

2.Vrouwen willen graag begrepen worden
Als iets je dwars zit, dan heb je behoefte aan een luisterend oor. Veel vrouwen hebben dat liever dan een snelle oplossing of een advies. Eerst heb je behoefte aan erkenning, medeleven en begrip voor wat je voelt en beleefd. En dat haal je niet bij diegene waar je last van hebt, dat haal je bij iemand waar je je veilig bij voelt, een andere collega bijvoorbeeld.

Bovendien is het vaak wel prettig om even de situatie van je af te praten. Misschien vindt jij het, net als veel andere vrouwen, ook fijn om al pratende je gedachten op een rijtje te zetten. Zo krijg je rust in je hoofd. Het is fijn om een collega in vertrouwen te kunnen nemen.

3.Vrouwen communiceren vaak indirect
‘Wat is het hier koud’ in plaats van ‘mag het raam dicht, want ik heb het koud’
Vrouwen geven eerder een hint dan dat ze zeggen wat ze willen. En dat maakt het soms lastig om precies te weten wat iemand bedoelt, want die goedbedoelde hints kunnen ook verkeerd begrepen worden. Vrouwen zeggen dus ook vaak met een omweg wat ze bedoelen. In een onderzoek hierover las ik dat nog niet zo lang geleden (100 jaar), het ook helemaal niet de bedoeling was dat vrouwen hun mening hardop verkondigden. Een eigen mening hebben, je eigen gang gaan, dat was niet zonder risico. De onderzoekers vermoeden dat dit verleden nog steeds doorspeelt, en het wordt als verklaring gezien dat veel vrouwen het openlijk vertoon van assertiviteit en autonomie lastig vinden.

Met deze kennis is het best logisch dat er in teams soms meer over- dan met elkaar wordt gepraat. Maar dat betekent niet dat je het maar moet accepteren omdat het nu eenmaal een ‘vrouwendingetje’ is.

Als je je er van bewust bent hoe het komt, kun je er ook iets aan doen. Je hebt namelijk altijd een keuze in de manier waarop je omgaat met alles wat je meemaakt. Dus prima als je het voorval, met respect voor de ander, van je af praat als dit je helpt om rust in je hoofd te krijgen, maar zoek ook de collega op om wie het gaat.
Het helpt om te benoemen dat je de prettige relatie niet wilt verstoren, maar dat er wel iets is wat je van het hart moet. Dikke kans dat je ook van die collega een luisterend oor en begrip krijgt.

Wil je het echt goed leren?
Iemand aanspreken is een van de lastigste gespreksvaardigheden in de praktijk en om het echt goed te leren moet je er mee aan de slag en oefenen. Bijvoorbeeld tijdens een training.

Met regietheater is een feedbacktraining een feest der herkenning, en je wordt je heel bewust van ineffectief gedrag.

Wil je meer weten over deze speelse, effectieve werkvorm? Neem gerust contact met me op en dan kijken we samen op welke manier ik je team kan helpen, zodat er ook in jouw team meer met elkaar wordt gesproken.