You’ve got the Power!

Als zich een acute situatie voordoet op je werk, ben je waarschijnlijk prima in staat om de regie te nemen. Je handelt snel en daadkrachtig vanuit je kennis en kunde als zorgprofessional. Wanneer er geen acute situatie is, blijkt dat veel zorgprofessionals de regie uit handen geven. Dit is een valkuil voor veel zorgprofessionals.

Maar wat is de regie nemen? En hoe kun je hiermee aan de slag?

Persoonlijk leiderschap
De regie nemen gaat over persoonlijk leiderschap. Jij neemt, als regisseur, de leiding over de invulling van je eigen werk en leven. Hoe wil je leven? Wat voor werk doe je? Welke keuzes maak je? Hoe ga je om met (onverwachte) gebeurtenissen? Je bent je bewust dat je invloed hebt, ook als het er op lijkt dat dit niet zo is. Als je, bijvoorbeeld, bij een reorganisatie je baan verliest overkomt dat je. Maar je hebt wel invloed op de manier waarop je hiermee omgaat. Hierin kun je helemaal de regie nemen.

Regie geeft beweging
Als er iets verlammend werkt, is het wel de overtuiging dat je geen invloed hebt. Het maakt je machteloos, een slachtoffer. Door de regie te nemen stap je bewust uit de slachtofferrol en daarmee creëer je beweging. Om nog even terug te gaan naar het voorbeeld van het verliezen van je baan. Je kunt thuis gaan zitten en wachten op betere tijden. Je kunt ook gaan solliciteren, een cursus volgen of een eigen bedrijf beginnen; kortom: je gaat iets ondernemen om jezelf uit de situatie te halen. De manier waarop je dit doet heeft ook alles met regie te maken. Solliciteer je omdat het moet of omdat je een leuke baan wilt?

Regie vraagt om moed
De regie nemen is niet altijd gemakkelijk. Je maakt jezelf zichtbaar en daardoor kwetsbaar.
Slachtofferschap is gemakkelijker, als je ervan overtuigd bent dat je er niks aan kunt doen hoef je niet in beweging te komen. Als je de regie neemt ga je vanzelf naar je eigen aandeel kijken, je gaat reflecteren. Hoe is het zo gekomen? Waar kan ik invloed uitoefenen? Wat moet ik dan doen? En misschien moet je dus wel van werk veranderen, iemand aanspreken op diens gedrag, of iets vragen wat je eigenlijk niet durft.
Door slachtoffer-denken vergeet je dat je invloed hebt. Op het moment dat je je bewust wordt van je slachtoffergedachtes, ben je in staat om de regie weer te pakken.

Regie levert veel op
Meer energie, betere bewaking van je eigen grenzen, je kunt voor jezelf opkomen. Je kunt voor jezelf zorgen. Je zoekt bewust naar dat wat jou gelukkig maakt, waar je energie van krijgt. Regie nemen geeft je een gezond verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent niet meer bang om slachtoffer te worden van gebeurtenissen buiten je invloedssfeer. Je weet namelijk dat je altijd invloed hebt.

Begin in het hier en nu
Door je bewust te worden van je positie kun je beginnen met de regie te nemen. Kijk eens naar je werk en leven. Heb je het gevoel dat je invloed hebt? Heb je dit gecreëerd omdat jij hier wilt zijn? Voel je jezelf slachtoffer? Vraag jezelf af hoe het komt dat je je slachtoffer voelt. Welke gebeurtenissen hebben daartoe bijgedragen? Waar ben je bang voor? Wat heeft je er tot nu toe van weerhouden om in beweging te komen? Wat is je verlangen? Wat moet je daarvoor doen/ loslaten/leren?

Time out voor regieherstel
Het komt wel eens voor dat je min of meer overvallen wordt door een gebeurtenis of opmerking en dat je merkt dat je uit het veld geslagen bent. Hoe kun je dan toch de regie weer oppakken? Door een time out te creëren. Dit doe je al door je gevoel van dat moment te benoemen. Hierdoor richt je de aandacht op wat er op dat moment bij jou gebeurd en je kunt even herstellen. Bijvoorbeeld: iemand maakt een botte opmerking (al dan niet bewust) Benoem dit: ‘Ik schrik van je opmerking’ Vervolgens kun je even nadenken of je er op in wilt gaan of dat je het laat voor wat het is. Ook dat is een keuze.

Ander voorbeeld: Je zit in een lang en lastig gesprek en je merkt dat je steeds minder goed kunt reageren omdat je simpelweg teveel gedachten in je hoofd hebt. Door te benoemen wat zich bij jou afspeelt, creëer je de nodige ruimte om te regie weer te pakken. Ik merk dat er nu zoveel informatie is dat ik alles even op een rijtje moet zetten, ik heb behoefte aan overzicht. Ik ga er over nadenken en kom er snel op terug’

De regie nemen is een proces waarin je nooit bent uitgeleerd. Het geeft je altijd de kans om je te ontwikkelen naar meer zelfbewustzijn. Ook hier heb je invloed. Wees mild, vriendelijk en positief voor jezelf tijdens het mooiste proces van je leven.

Margreet.